L'aparell digestiu humà i la digestió (Qüestionari 7.1)

1. Només hi ha una resposta correcta
2. S'ha de contestar correctament cada pregunta abans de passar a la següent