10. Els insectes a la biosfera

Cal omplir tots els espais en blanc.

Una vegada omplerts els espais en blanc, prémer "Comprovar respostes". Es pot usar "Pista" per obtenir la lletra següent. També es pot prémer "[?]" per obtenir orientacions. Quants menys vegades s'utilitzi "[?]" més puntuació es pot obtenir.
insectes_i_xarxa_trofica.jpg

1.) Aquest dibuix mostra una xarxa tròfica, on les fletxes indiquen qui serveix d'aliment a qui. Es diferencien els següents nivells tròfics: Productors: són els que fan la fotosíntesi. Consumidors primaris: són els herbívors. Consumidors secundaris: són els que s'alimenten d'herbívors. Consumidors terciaris: són els que s'alimenten de consumidors secundaris. Indica a quin nivell tròfic pertanyen cadascun dels tres artròpodes següents: La papallona és un , el saltamartí és un i les aranyes són .

2.) Hi ha insectes que resulten beneficiosos pels humans i uns altres que resulten perjudicials. Observa el dibuix i indica com consideres a cadascun d'ells i per què. La papallona és ja que és un insecte , però unes altres espècies de papallones són perquè les seves erugues es mengen les fulles de les plantes. El saltamartí pot ser si es menja els . Les cigales són perquè xuclen la saba de les plantes i les debiliten. Les abelles són perquè són insectes pol·linitzadors i perquè produeixen la , encara que si les molestem, ens poden picar amb el seu .

3.) Inclou en aquesta xarxa un insecte copròfag i explica perquè és beneficiós, juntament amb els bacteris del terra, pel reciclatge de la matèria orgànica a la biosfera. Un exemple d'insecte copròfag és el conegut i a ell arribarien fletxes des dels i sortirien fletxes que anirien als del terra. És beneficiós ja que concentra la procedent dels animals, per alimentar les seves larves, afavorint així l'acció dels bacteris que transformen la matèria orgànica en matèria per a les plantes.

4.) A la biosfera resulta molt difícil saber que passarà exactament quan augmenta o disminueix molt una espècie. Com a exemple d'això escriu un raonament per explicar per què si un any s'han reproduït molt els rapinyaires, al cap d'un temps augmentarà la quantitat de plantes, i un altre raonament per explicar per què pot passar el contrari, és a dir que la resposta a l'augment de rapinyaires és que la quantitat d'aquestes mateixes plantes disminuirà. Primer raonament: Si augmenta la quantitat de rapinyaires, disminuirà la quantitat de sargantanes i, per tant, augmentarà la quantitat d'insectes , com són les papallones i les ; per la qual cosa, l'any següent hi haurà més quantitat de plantes. Segon raonament: Si augmenta la quantitat de rapinyaires disminuirà la quantitat d'eriçons i, per tant, augmentarà la quantitat d'insectes com són les cigales i els , per la qual cosa en poc temps disminuirà la quantitat de plantes.