1. Com són els insectes? insectenumerosparaexamen_nuevo_2m.jpg

Aquest dibuix representa una abella. El número 14 indica las glàndules secretores de cera i el 15 l’agulló que tenen les obreres i les reines.

1.) Cal prémer la tecla "Comprovar resposta" desprès de cada resposta per a veure si hi ha algun error i per a què la resposta sigui comptabilitzada.
2.) Si una pregunta no està ben contestada NO surt el títol: "Preguntes ben contestades i comprovades:"
3.) Cal tenir totes les preguntes ben contestades per finalitzar l'exercici. Surt el títol: "Ja has finalitzat l'exercici".