Introducció als insectes. Marta Goula

Fitxes de treball amb textos d'Antonio Jimeno i dibuixos d'Amadeu Blasco

Índex

Algunes pàgines del llibre en PDF

Una part de la fitxa de treball en PDF. Per imprimir, fotocopiar i repartir als alumnes.

Una part del CD per respondre les preguntes amb un ordinado. Conté les respostes i permet l'autocorrecció.

Una part de la llista de WEBs d'insectes recomanades.

Els autors: Marta Goula - Antonio Jimeno - Amadeu Blasco.

 

Compra del llibre

El preu del llibre + CD es de 18 euros. Aquest preu inclou l'IVA i l'enviament per correu postal a qualsevol punt d'Espanya. Per comprar-lo cal:

1.) Enviar un correu a: aula2005@aula2005.com indicant:

  • Nom del comprador o de l'entitat compradora
  • Adreça postal (Carrer, número, còdig postal i nom de la població)
  • NIF o CIF (Si es vol factura)
  • Telèfon
  • Nombre de llibres que es vol adquirir

2.) Fer l'ingrés, indicant el nom del comprador, en el compte de Marta Goula a Bankinter número: 0128-0528-02-0104410281

 

Els continguts escrits, gràfics i digitals d'aquesta publicació estan sota una llicència "Creative Commons". Es poden copiar, distribuir i comunicar públicament sempre i quan es faci constància dels autors i sense afan de lucre. Els autors: © Marta Goula, © Antonio Jimeno i © Amadeu Blasco. ISBN: 978-84-941431-4-4 D.L. PM 1169-2013. Editop, serveis editorials. Palma de Mallorca. jordi@maneu3.net.

Tornar a la pàgina principal d'AULA 2005 (català)l